Tarieven

Opslagtarief SEO

De regionale centra voor prenatale screening zijn de vergunninghouders en worden gefinancierd vanuit een opslag op het tarief voor het SEO.

De opslag op het tarief voor de kosten van de regionale kwaliteitsborging door de regionale centra is in 2016 per SEO € 17,91.

Het opslagtarief is van toepassing op het eerste onderzoek bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap.