Nascholing

Regiobijeenkomsten 2017

Regiobijeenkomst d.d. maandag 25 september 2017

Onderwerpen : o.a. wijziging logistiek combinatietest, NIPT update, verplichte nascholing counseling

Locatie : Universiteit Maastricht, Blauwe Zaal, Universiteitssingel 50 Maastricht

Tijd : 18.30 uur tot 21.00 uur

Doelgroep : contractanten regionaal centrum prenatale screening zuidoost Nederland, AIOS

Inschrijven via :

Nascholingsbijeenkomst

De deelnemers kunnen de presentaties inzien via volgende links:

Presentatie M Pieters

Presentatie vaardigheid counseling

Regiobijeenkomsten NIPT

In maart 2017 werden een tweetal regiobijeenkomsten georganiseerd met als onderwerp NIPT; dit naar aanleiding van de invoering van de NIPT voor alle zwangeren (Trident 2) per 1 april 2017.

De presentaties van de nascholing zijn (voor deelnemers) te raadplegen via onderstaande links :

Trident 1 & Trident 2

Downsyndroom, Edwardssyndroom en Patausyndroom

NIPT (klinische genetica)

Praktische informatie & Veranderingen in de counseling

Voor counselors prenatale screening is het bijwonen van één van de landelijk georganiseerde nascholingsbijeenkomsten NIPT verplicht gesteld evenals het volgen van de DIN 2.1. Counselors dienen de nascholing en de DIN 2.1 gevolgd te hebben op uiterlijk 1 april 2017.  Dit is voorwaarde voor het mogen voeren van counselinggesprekken vanaf 1 april en tevens voorwaarde voor het behouden van de kwaliteitsovereenkomst counseling.