Prenatale Screening

Tarieven

De tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2016 heeft vastgesteld zijn :

  1. Counseling: € 41,36
  2. Combinatietest bij eenlingen en het eerste kind van een meerlingzwangerschap : € 160,39
  3. NT-meting bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap: € 97,13
  4. SEO bij eenlingen en het eerste kind van een meerlingzwangerschap : € 158,78
  5. SEO bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap : € 140,87

Het verschil tussen tarief 2 en 3 is de vergoeding voor de laboratoriumbepalingen.
Het verschil tussen tarief 4 en 5 is het af te dragen opslagtarief.
Deze tarieven gelden voor prenatale screening uitgevoerd door verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen.

Counseling en het SEO worden voor iedere zwangere vergoed. De combinatietest wordt sinds 2015 niet meer vergoed.

De zorgverzekeraar vergoedt de combinatietest wel indien sprake is van een medische indicatie.

Voor de zorgverlener geldt dat deze alleen mag declareren als hij/zij een contract heeft met een regionaal centrum en in de landelijke contractantendatabase (Peridos) geregistreerd is met een AGB-code