Bureau

Vacatures landelijk

De regionale centra voor prenatale screening zijn vanwege uitbreiding van het team op zoek naar een

Landelijk beheerder Peridos (0,8 fte, werkplek in Utrecht)

Sinds 2007 bestaat er in Nederland een landelijk programma voor de prenatale screening, onder regie van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De prenatale screening bestaat uit drie onderdelen: de counseling, de screening op down- edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO). In het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) is een vergunning verstrekt aan acht regionale centra voor het coördineren van de screening en borging van de kwaliteit. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Gegevens over de uitvoering van de prenatale screening worden verzameld in het landelijk informatiesysteem Peridos. Verder wordt Peridos gebruikt voor contractbeheer, kwaliteitsborging van de uitvoering van de screening, ondersteuning van de labworkflow en monitoring van het programma. 

Samen met collega’s werk je aan de optimalisering en professionalisering van Peridos. Je werkt nauw samen met de gebruikers van de applicatie in de regionale centra, de leverancier van Peridos en de leveranciers van de bronsystemen van de zorgverleners. Daarmee neem je een centrale positie in tussen vraag en aanbod. Je bent inhoudelijk deskundig en communicatief vaardig en kunt snel en adequaat vaststellen wat de gebruiker wil. Dit vertaal je naar aanpassingen en verbeteringen van de applicatie. Daarnaast ondersteun je gebruikers bij vragen en problemen over Peridos en de screening.  

De functie

De landelijk beheerder Peridos

 • onderhoudt veelvuldig en intensief contact met de regiobeheerders en (bronsysteem)leveranciers.
 • zet lijnen uit, ontplooit initiatieven en creëert hierbij betrokkenheid binnen het netwerk van de prenatale screening.
 • stelt zich op de hoogte van ontwikkelingen in soortgelijke (screenings)systemen in het veld van de (prenatale) screening.
 • verricht werkzaamheden gericht op de ontwikkeling, implementatie, gebruik, beheer en evaluatie van de applicatie waaronder:
  • het beantwoorden van vragen en oplossen van problemen van gebruikers.
  • het formuleren van wijzigingsverzoeken n.a.v. verzoeken van gebruikers, leveranciers.
  • betrokkenheid bij de uitvoer van testen van nieuwe releases.
  • het signaleren van wijzigingen in werkprocessen en adviseren hierover.
  • het documentatiebeheer van Peridos.
  • het bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van gegevens in Peridos.

Wij vragen

Naast een afgeronde relevante HBO-opleiding gericht op ICT, ben je communicatief vaardig, je vraagt door en kan belangen afwegen en mensen binden zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen.

 • Je bent bereid om je kennis op verschillende terreinen (technisch, functioneel) up-to-date te houden.
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor het optimaal functioneren van Peridos in nauwe samenwerking met gebruikers en leveranciers.
 • Je bezit analytisch vermogen en bent in staat zelfstandig te werken.
 • Je bent integer en stressbestendig.
 • Je doet gevraagd en ongevraagd verbeteringsvoorstellen van werkprocessen ten einde de kwaliteit van processen en gegevens te verbeteren.
 • Je hebt kennis van processen binnen de prenatale screening of je kunt je deze eigen maken.
 • Kennis van BI-tooling en/of gegevensuitwisseling zijn een pré.

Wij bieden

Een ondernemende functie in een klein team met een belangrijke maatschappelijke doelstelling. Er wordt een jaarcontract aangeboden. De landelijk beheerders worden gedetacheerd vanuit het Erasmus MC. Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.152,- (schaal 10) bij een volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget, studiemogelijkheden en persoonlijk budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC).

Inlichtingen

Inlichtingen over deze functie kunt u inwinnen bij dhr. dr. P.J.M. van Santvoort, telefoon: 06 39108263 of e-mail: p.vansantvoort@erasmusmc.nl.

Solliciteren

Uw brief met curriculum vitae kunt u vóór 9 januari 2017 richten aan Erasmus MC, ter attentie van mevr. drs. J.C.I.Y. Reijerink MHA, kamer Na-1511, postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, of per e-mail naar: prenatalescreening@erasmusmc.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.